Chalmers bibliotek om deras nya webb, synlighet samt sociala medier

Chalmers Bibliotek på en Nexus 7Berätta lite kort om vilka ni är och vad ni har för arbetsuppgifter.
Teamet som har arbetat med bibliotekets nya webb består av 4 systemutvecklare och 4 bibliotekarier med olika inriktning som webb, systemutveckling, söktjänster, sociala medier och grafisk design. Alla är anställda på Chalmers bibliotek.

Kollade på er Youtube-kanal och ni verkar ha bytt CMS-system till Umbraco, hänger det ihop med övergången till responsive design eller vad var huvudsyftet med bytet?
I ett tidigare projekt i vilket vi tog fram ett nytt intranät för biblioteket, lärde vi oss mer om .Net och SharePoint. Vi tog vara på lärdomarna från intranätsprojektet och insåg att SharePoint var ett mindre lämpligt val för en helt publik webbplats. Efter att ha utvärderat en rad olika webbplattformar föll valet på Umbraco som också kör i .Net-miljö. Vi har idag stor glädje av att kunna använda vår kunskap och erfarenhet kring .Net för båda tjänsterna. Övergången till den responsiva designen har inte påverkat valet av CMS.

Vad var målet med att ta fram en ny plattform för er webbsida?
Målet var att skapa en lättanvänd webbplats som lyfter fram de tjänster våra användare har behov av. Ett av våra motton var en uppgiftsorienterad webb – ett serviceorgan, att komma till vår webbplats och snabbt kunna uträtta det man vill få hjälp med. Att man skall känna sig välkommen att kontakta oss och få hjälp. Vi ville också att den skulle kännas modern, innovativ och att det skulle vara en trevlig användarupplevelse att använda den.

Bibliotekets hjärta är alla informationsresurser vi förmedlar. Söktjänster, databaser, böcker, tidskrifter, artiklar m.m. De är från en mängd olika leverantörer med olika gränssnitt. Vi ville underlätta åtkomsten till denna mängd genom att lyfta fram och konsolidera söket och erbjuda en enkel sökingång som täcker nästan allt vårt material, en sökingång som följer med och man lätt hittar överst på varje sida.

Vi ville också att man skulle kunna använda webbplatsen oberoende av device – därav den responsiva designen.

Vi gjorde en gedigen användarresearch i början av projektet och på grundval av den skapade vi tre personas som vi designade webben för. En student i början av sina studier, en mer erfaren i begrepp att skriva examensarbete samt en forskare.

Finns det några speciella krav sidan måste uppfylla (språkstöd för utbytesstudenter, blindskrift osv)?
Vi hade som mål att den nya webben skulle stödja tillgänglighet så långt som möjligt, men med fokus på att den skulle fungera för skärmläsarprogramvaror. Något som inte var helt lätt eftersom det finns många olika tillgänglighetsrekommendationer och en del känns daterade och skärmläsare klarar mer och mer vartefter de utvecklas. Vi har tittat på Vägledning för webbutveckling, WCAG 2.0 och kommersiella aktörer som Funka nu och försökt plocka ut det mest essentiella.

Tyvärr har vi inte kommit ända fram, men vi tror att vi kommit en liten bit på väg genom att använda standarder så långt som möjligt, försökt stödja navigering via av tangentbord, och visuellt dolda genvägar för navigering. Webbyrån har också testat att huvudparten av webbplatsen går att använda med den skärmläsarprogramvara (SuperNova) som Chalmers idag erbjuder funktionshindrade som har behov av en sådan.

Hur har samarbetet med Dear Friends fungerat? Vad gjorde ni inhouse respektive la ut på konsultjobb?
Vi har arbetat rätt oortodoxt gentemot webbyrån Dear Friends. Vi hade ingen sedvanlig kravspecifikation – av flera skäl. Dels tidsmässiga, men framför allt att vi inte tror på vattenfallsmetoden och ville arbeta agilt även med design, interaktionsdesign och innehåll av webben. Det har ställt annorlunda krav på oss som beställare, men även på webbyrån. Ingen av oss hade en detaljerad kravspecifikation att peka på när det gäller vad vi beställt. Det har gett upphov till diskussioner, men också till ett närmare samarbete där båda parter kommit med idéer, feedback men också möjligheten att tänka om under arbetets gång.

Dear Friends har ansvarat för design, interaktionsdesign, responsiv webbdesign och gränsnittskodning. Biblioteket har stått för användarresearch, innehållsarbete, användartester, implementering i CMS:et Umbraco och allt backendarbete mot olika API:er och feeds.
Mer om vårt arbete med webbyrån finns i en bloggpost.

En framgångsfaktor i projektet är att vi har tillgång till egna utvecklare på biblioteket som har stått för implementeringen. Vi har inte hamnat i den svåra situationen att ha en konsult för design och en annan för implementering som kan ge upphov till svåra ansvarsgränsdragningar och att man kommer i otakt när det gäller tid och resursplaneringar till projektet.

Ni jobbade agilt med projektet, berätta lite hur det gått till och hur det har fungerat.
Systemutvecklarna på Chalmers bibliotek använder SCRUM-metodiken, (http://sv.wikipedia.org/wiki/Scrum), en agil metod som blir allt mer vanlig i teknisk systemutveckling. Däremot är den inte lika vanlig när det gäller utveckling av scope, UX, visuell design, interaktionsdesign och innehållsarbete. I det här projektet har vi provat SCRUM för hela teamet – även UX-delarna och att försöka få alla delarna integrerade med varandra. Det är en större utmaning än att använda SCRUM endast för den tekniska utvecklingen. Vi lär oss hela tiden och det underlättar att SCRUM har en ofta återkommande, inbyggd utvärdering i form av sprint retrospective, i metodiken.

Vi har delat upp arbetet i ett antal 14-dagarssprintar, börjat med sprint planning och avslutat med sprint demo och retrospective.

När jag studerade på Chalmers (02-07) fanns CTK, fanns några planer att anlita dom, är de borta eller hur gick tankebanorna?
Vi anlitade en av de byråer Chalmers har upphandlat och som hade designat den nya Chalmers.se. Vi var först intresserade av att anlita CP+B Europe som då precis hade blivit upphandlade och som vissa i webbgruppen hade positiv erfarenhet av sedan tidigare men det var för tidigt. Frågan om hur vi skulle kunna använda oss av chalmersstudenter har emellertid varit uppe.

Sveriges första bibliotekssajt med responsive design, måste kännas underbart med tanke på er målgrupp?
Ja, det känns väldigt kul att vara tidigt ute med att lansera en responsiv webbplats. Speciellt med tanke på att trenden visar att fler och fler använder andra devicer än desktop och då är vi förberedda och ger en lösning som är någorlunda deviceoberoende.. Vi kommer självklart att utvärdera hur responsiv design fungerar, vad en sådan design löser. Och vad den inte löser – t.ex att allt innehåll kanske inte passar för mobil användning. Där skulle det vara spännande att fortsätta ett projekt med adaptiv design.

Har ni en stor andel besökare som kommer in via mobil respektive surfplatta och är det uppåtgående trend?
Idag är det bara ca 5% av besöken som kommer från mobila enheter. Det är för tidigt ännu för att se om vår nya webb ökat antalet mobila besök. Från oktober 2012 kan man se att antalet mobila besök började öka på den gamla webben. Vi har haft en mobil app som nu avslutas i och med lanseringen av den nya responsiva webbplatsen. Det kanske kommer att leda till en ökning av mobila besök till webben.

Många företag jobbar med synlighet på sökmotorer, sökmotoroptimering, är det något ni också kikat på?
Vi har arbetat aktivt med sökmotoroptimering för andra webbtjänster som förvaltas av Chalmers bibliotek, t ex Chalmers publikationsdatabas CPL. Chalmers biblioteks nya webbplats har dock inte optimerats på samma sätt men det är något vi ska titta närmare på framöver. Vi tar gärna emot tips och goda råd från er på SEO-bloggen.

Såg att ni använder Googe Analytics, gör ni några analyser eller används det mest för att se antal besökare?
Fram till nu har vi mest använt Analytics för att se antalet besök, varifrån trafiken kommer osv. På den nya webben kommer vi att jobba mer med Analytics.

Ni återfinns på Facebook, Twitter och Youtube, har ni något strategi för arbetet här eller används det mest för att nå ut till intresserade?
Ja vi har en strategi. Varje kanal har mätbara mål, målgrupp, syfte och målen är kopplade till bibliotekets verksamhetsmål.

Har ni funnit länge på respektive media och vilken anser ni ge mest engagemang?
Vi har funnits på Facebook, Twitter, YouTube och en WordPressblogg sedan hösten/vintern 2010. Bloggen och Twitter är det som gett mest utdelning när det gäller att sprida vårt varumärke bland kollegor i landet och nå ut till studenter och forskare.

Några nya intressanta projekt på gång?
Vi lanserar snart (påsk) en ny söksajt som ska göra det lättare att hitta studentarbeten, läs mer: http://blog.lib.chalmers.se/2013/03/01/storre-synlighet-for-chalmers-studentarbeten/

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *