Länkbomber – fakta och teorier

LänkbombLänkbomber, eller Google-bomber, som de oftast kallas handlar om att skapa ett stort antal länkar och få upp en sida på en sökfras och/eller sökord som är helt orelaterat för den specifika målsidan.

Som med mycket annat har diskussionen om huruvida detta fenomen fortfarande fungerar eller ej blossat upp, nu senast om urbota inskränkthet. Nikke Lindqvist var nog den enda(?) som uttalade sig att länkbombning inte längre fungerar medan Urban Grotherus tvärtemot påpekade att det visst fortfarande fungerar. Däremellan fanns flertalet människor som hade sina åsikter fast väldigt få, om ens någon, backade upp alla sina teorier med någon som helst fakta. Förutom testet om Miljöpartiet och att få den ranka för en sökfras.

Själv höll jag mig mer åt Nikkes linje där jag ställde mig tveksam till om detta fortfarande hade samma påverkan som tidigare. Att jag dock påpekat att det inte fungerar alls vill jag inte minnas att jag skrivit någonstans, har jag gjort det tar jag tillbaks det och hänvisar till inlägget om min tveksamhet. Jag hävdar fortfarande att Googlebomber inte längre fungerar i samma utsträckning då det finns algoritmer för att motverka samt blockera dessa, något jag vetat om långt innan diskussionen ens blossade upp helt nyligen. Dessa algoritmer för att hitta länkbomber körs dock bara ibland, vilket bevisas längre ned.

Jag vet att utan något officiellt uttalande eller analys av källkod är det omöjligt att ens gissa sig till hur länkbombning fungerar. Att utföra tester behöver dock inte bekräfta saker, som Magnus Bråth själv efterlyste behövs mer vetenskapliga metoder inom SEO, något jag hoppas även han tar till sig och inte bara förespråkar. Detta är mitt försök att bidra med en annorlunda analys av länkbomber som baseras på uttalanden från Google och mer vetenskaplig synvinkel av ett test.

Testet bekräftar inget och kan aldrig göra det

Hur många tester man än gör angående länkbomber kan man aldrig bekräfta att länkbomber fungerar, det enda du kan uppnå är att påvisa att sökmotorer har filter som motverkar dess uppkomst. Förklaringen baseras på vetenskap, det vill säga hur logiska tester går till och vilka resultat som kan bli dess utfall.

Länkar har sedan urminnes tider alltid varit kärnan i hur sökmotorer inbördes rankar sidor i deras listning. Till detta finns ett otal andra faktorer, dessa är inte intressanta i detta specifika test. Ankartexten, det vill säga texten som är själva länken, är en stor signal på vad målsidan bör ranka på. Länkar man till en sida med frasen ”urbota inskränkthet” börjar den givetvis ranka på detta, något annat vore konstigt om inget tydligt uttalande gjorts då hela grunden som sagt bygger på länkar. Länkbomber är som namnet antyder vanliga länkar, skillnaden är att man har en ankartext som inte är relevant för målsidan. Länkbomber är alltså länkar, så hur ska du någonsin kunna bevisa att länkbomber fungerar när det innefattar länkar. Om beviset ens ska vara giltigt måste det från början ha varit bevisat att du inte kunnat ranka en sida med en ankarlänk som är orelevant för sidan. Om ni fortfarande inte hänger med får ni nog läsa om stycket alternativt läsa mer om hur man gör vetenskapliga tester.

Testet kan däremot påvisa motsatsen, det vill säga att länkbomber inte alls fungerar på samma princip idag som det förr gjorde. Om miljöpartiet slutar ranka för sökfrasen eller hamnar långt ned, då är utfallet av testet att länkbomber inte fungerar som tidigare och att det finns filter. Det senare beviset är dock förenklat och är mer komplicerat då ranking baserar på fler faktorer än länkar, till exempel har flertalet spamlänkar tillkommit.

Officiella uttalanden

För dom som fortfarande läser och ändå tror att testet kan bevisa länkbombens existens, eller för den delen fortfarande inte tror att länkbomber fungerar kommer här länkar till officiella uttalanden från Google. Vad dessa har gemensamt är att de bekräftar att länkbomber fungerar men att det finns algoritmer för att hitta dessa. Algoritmer kan aldrig fånga upp 100% och just vid länkbomber körs dessa bara vid ett fåtal gånger per år för att upptäcka nya, när en dock upptäckts körs filtret vid varje sökning. Vetenskapliga metoder efterfrågades, ändå ropar folk att testet bevisade att länkbomber fungerar, när testet knappt körts en vecka. Sannolikheten att algoritmen för att upptäcka länkbomben ens har körts är ganska liten, till detta upptäcks inte 100% av alla länkbomber.

Jag är inte verksam inom SEO, men att göra källgranskning och vetenskaplig undersökning är jag desto bättre på efter 5 års studier på Chalmers. Folk får gärna komma med sina egna reflektioner, detta var mitt försök att få en annan bild av hela diskussionen och som baseras på officiella uttalanden och vetenskaplig fakta om hur tester fungerar. Det publiceras mycket information och det kan säkert ha kommit fler uttalanden, att det förändrar hur länkbomber fungerar eller ej tror jag dock inte. Skriv gärna i kommentarerna och länka in fler källor om ni besitter sådana.

Summa summarum, länkbomber fungerar eftersom länkar fungerar, det finns dock algortimer för att hitta en stor del av de som påverkar sökupplevelsen som mest. Sedan får folk ha sina teorier och åsikter bäst de vill 🙂

11 reaktioner på ”Länkbomber – fakta och teorier

 1. Definitionsmässigt så är det du kallar för länkbomber likvärda med Google-bomber. Det finns ingen skillnad där om man tittar på innebörden och det resultat de skall förväntas ge. Detta då en Google-bomb de facto är en länkbomb. Annars skulle det inte ge resultat och ger det resultat är det en Google-bomb.

  Sedan kan man förstås undra hur länge den kan verka och på vilka fraser. Och det sistnämnda med fraser verkar många förtränga. Tittar man på de fraser som gett upphov till begreppet så får man bedöma hur svårt de kan ha varit på den tiden att placera upp orden.

  Min ursprungstest fungerade, vilket vara att visa att principen fungerar. Sedan tog Nikke det vidare och nu skall vi se om det fungerar över tid dessutom. Där har jag en viss tveksamhet dock då det kan kollidera med en algoritm från år 2012 som gör att exakta ankartexter i stora mängder inte kan lyckas.

  Och även jag har examen från universitetsutbildning och då dessutom arbetar med SEO under nu drygt 10 år. En förvisso liten överflödig information när det gäller utbildningen, men då du tar upp det kan väl även jag göra det.
  Tycker att praktiskt arbete med SEO ger lire mer för att förstå orsak och verkan.

  1. Om du läste första meningen skriver jag att länkbomber och Google-bomber är samma sak men olika namn…

   Jag har fortfarande svårt att se hur ditt ursprungstest fungerat, handlade det inte om att få en länkbomb att ranka en sida? Länka gärna till ursprungskriterierna som jag påstås ha ändrat.

   Det är väl snarare testet som är utformat fel, Google har ju aldrig sagt att länkbomber hittas lika snabbt som deras algoritmer för att hitta länkar körs. Du utnyttjar detta och kan hävda att testet fungerat eftersom bombalgoritmen inte ens hunnits köra. Sedan hittas inte alla bomber även efter att deras algortim körs, allt detta är ju inte ens mina åsikter utan uttalanden från Google.

   Någon på Twitter skrev t.o.m ”Nu skall vi vänta på att Google hittar det. Vad härnäst?”
   Ja, varför ska vi inte vänta tills bombalgoritmen körs och eventuellt hittar det, det gick ju bra att vänta på att algoritmen för att hitta länken kördes? Att de sedan inte alls körs lika frekvent är ju grundproblemet i ditt test.

 2. Ursprungstestet initierade jag själv enbart och det vara för att visa att principen med en Google-bomb fungerade. Och det gjorde det utan tvekan.

  Sedan förde Nikke in momentet att det skulle ranka bra också. Ingick inte i mitt test.
  Och rankar bra gör det nu också, med hjälp av Nikke och hans uppmaning att folk skulle länka.
  Redan här gick den ursprungsdiskussion om principen jag ville visa ett steg ytterligare.

  Resten som du skriver om Googles bombalgoritmer: Vi vet inget om hur de fungerar, om de är effektiva, om de ens finns.
  Men om du vet hur ofta den algoritmen körs så vore det bra om du kunde delge oss del kunskapen.
  Om man inte vet frekvensen av dem så är det inget fel i mitt test. Snarare tvärtom, det är ett sätt att rätt på om de finns och i så fall hur lång tid de behöver ha på sig. Sedan upprepar man det hela med ett nytt ord och en ny sida.

  Inga problem med tiden för mig.

  1. Fast om man läser inlägget av Matt Cutts, som ansvarar över webspam-teamet och får anses har bra mycket mer insyn i deras algoritmer och hur frekvent de körs än någon annan person utanför Google, så skriver han att det körs ett fåtal gånger per år.
   Om du sedan inte visste om att bombfiltret kördes lika ofta som för vanliga länkar kan jag väl inte få skulden för detta.

   En dålig jämförelse vore att redan 1 sekund efter ditt inlägg med länken till mp.se gjorde se om målsidan rankade. Troligen gjorde den inte det eftersom ”länkalgoritmen” inte hunnit köras (den lär dock köras frekvent). Ska man då påstå att länkar inte fungerar? Eller varför är det okej i detta fall att invänta algoritmen innan du ansett att testet varit klart? För det var ju uppenbarligen inte okej att invänta bombalgoritmen innan folk basunerar ut att länkbomber fungerar.
   Inte ens Google har ju påstått att länkbomber inte fungerar, att de dock kan försvinna vid nästa körning av bombalgoritmen är bekräftat.
   Personligen tycker jag ett test om länkbombar ska innefatta tid så dess eventuella algoritmer och filter körts, annars är det ju ett enkelt länktest.

   1. Och vilken tid skall det köras på då. 9/5 i å r som Nikke anser vara ok. Eller har du en annan uppfattning?
    För min del så har jag redan visat med mitt lilla test det jag ville visa. Så jag sitter nöjd där. Men jag tänker självklart hjälpa till med länkstöd framöver.

    1. Vi kan köra testet hur länge som helst, jag har inga planer på att ta bort mina länkar.

     Förstår dock fortfarande inte vad testet ska bevisa eller vad målet är.
     Man behöver ju inte bevisa något Google redan sagt att länkar kan få upp en sida i serp?

     Ska man testa och bevisa något får det ju vara ett motbevis, d.v.s. att vilken länkbomb du än gör slinker den igenom. Allt annat är redan bekräftat av Google.

     1. Skrev ju det innan. Jag är nöjd, har visat det jag ville visa redan, att principen fungerar. Nu är det bara frågan om hur länge.

      Finns flera Google-bomber ute nu.

     2. Det som ursprungligen skulle bevisas var att länkars ankartexter inte spelande någon roll om inte orden finns på sidan/sajten.
      Nikke hävade att det var helt omöjligt att få en sajt att ranka enbart genom att länka till den med en specifik fras.
      Jag förstår inte vad det är du inte förstår i det.

  1. Jag gör skillnad på länktest och länkbombs-test, där är nog skillnaden.
   Överallt om ”urbota inskränkthet”-testet har jag läst Google-bomber och trodde således man skulle göra en länkbombtest.

   Om det bara var ett simpelt länktest har vi inga meningsskiljaktigheter ens 🙂 Bara Nikke som trodde fel att en sida inta kan ranka på en ankartext som ej återfinns på sidan, vart han fått det ifrån vet jag inte utan besvarar bäst av honom.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *