SEO-test

Här finns en tidig beta av SEO-analys-pluginet som jag håller på att kodar till WordPress.
Diskussion om verktyget tas via mail eller följande blogginlägg, sidan uppdateras allt eftersom med nya funktioner. När verktyget är stabilt nog släpps det till intresserade som vill ha det på sina bloggar.

2014-04-09
Uppdatering 0.11 finns nu att hämta ladda hem. För installation, krav och vad som  ändrats, se medföljande Readme.txt