Kategoriarkiv: Teorier

Vad är sociala medier?

Inom seo-branschen verkar det vara ganska spridda åsikter vad som egentligen ska klassas till ett socialt medium.  För mig som jobbar med webbutveckling blir ganska förvånad när allt färre plattformar ska omnämnas som sociala medier, ofta utan någon vettig förklaring.

Det finns åtskilliga ställen där man kan läsa olika definitioner, här följer två exempel.

Webbplatser och mobila appar med vars hjälp människor kan interagera i mänskliga sociala nätverk och, i motsats till traditionella medier, bidra med användargenererat innehåll. – Wikipedia

Exempel på tjänster som hör till utvecklingen inom den sociala webben är kommentarsfunktionerna efter artiklar i tidningarnas nätupplagor, bloggar där läsare kan kommentera inläggen och wikitjänster där flera kan samarbeta för att bygga upp uppslagsverk i olika ämnen (till exempel Wikipedia eller Kolla källans wiki). – Skolverket

Vi kan alltså inte begränsa begreppet sociala medier till enbart social nätverk såsom Facebook, Twitter och Instagram. Faktum är att jag inte funnit någon trovärdig källa som ens gör denna begränsning, förutom verksamma inom just seo-branschen.

linkedin
Ett ämne som väcker både engagemang och stundom irriterade känslor på LinkedIn

Det som man ofta kan se, så även i fallet på LinkedIn är att så fort någon nämner sociala medier:

  • Begränsas ofta begreppet till just sociala nätverk
  • ”Motståndarna” kan bara skriva om sociala signaler

Några saker som nämndes i tråden på LinkedIn var bland annat ”ett ämne som inte är sant”,  ”det har ju egentligen inget med SEO att göra”, ”Övriga i gruppen verkar ha fått termen ‘sociala medier’ om bakfoten”, ”Bloggar ingår inte i min definition av sociala medier”.

Hade man däremot ställt frågan om länkar från bloggar, forum, Wikipedia och dylika sociala medier påverkar en sidas ranking. Då får man 100% ja, det är jag villig att äta upp min vita hatt som jag har fått av Google på.

Skulle frågan däremot vara om en webbsida vars länk finns i en statusuppdatering värderas högre, om ens alls, ju fler gilla, delningar o.s.v. den har, då är svaret såklart nej.
Det senare, som jag mer uppfattat som diskussioner om sociala signaler ska inte likställas med sociala medier, det är endast en delmängd däri.

Vore intressant att höra era synpunkter på dessa definitioner och varför folk kan ha så olika uppfattning av dessa.

Länkbomber – fakta och teorier

LänkbombLänkbomber, eller Google-bomber, som de oftast kallas handlar om att skapa ett stort antal länkar och få upp en sida på en sökfras och/eller sökord som är helt orelaterat för den specifika målsidan.

Som med mycket annat har diskussionen om huruvida detta fenomen fortfarande fungerar eller ej blossat upp, nu senast om urbota inskränkthet. Nikke Lindqvist var nog den enda(?) som uttalade sig att länkbombning inte längre fungerar medan Urban Grotherus tvärtemot påpekade att det visst fortfarande fungerar. Däremellan fanns flertalet människor som hade sina åsikter fast väldigt få, om ens någon, backade upp alla sina teorier med någon som helst fakta. Förutom testet om Miljöpartiet och att få den ranka för en sökfras.

Själv höll jag mig mer åt Nikkes linje där jag ställde mig tveksam till om detta fortfarande hade samma påverkan som tidigare. Att jag dock påpekat att det inte fungerar alls vill jag inte minnas att jag skrivit någonstans, har jag gjort det tar jag tillbaks det och hänvisar till inlägget om min tveksamhet. Jag hävdar fortfarande att Googlebomber inte längre fungerar i samma utsträckning då det finns algoritmer för att motverka samt blockera dessa, något jag vetat om långt innan diskussionen ens blossade upp helt nyligen. Dessa algoritmer för att hitta länkbomber körs dock bara ibland, vilket bevisas längre ned.

Jag vet att utan något officiellt uttalande eller analys av källkod är det omöjligt att ens gissa sig till hur länkbombning fungerar. Att utföra tester behöver dock inte bekräfta saker, som Magnus Bråth själv efterlyste behövs mer vetenskapliga metoder inom SEO, något jag hoppas även han tar till sig och inte bara förespråkar. Detta är mitt försök att bidra med en annorlunda analys av länkbomber som baseras på uttalanden från Google och mer vetenskaplig synvinkel av ett test.

Testet bekräftar inget och kan aldrig göra det

Hur många tester man än gör angående länkbomber kan man aldrig bekräfta att länkbomber fungerar, det enda du kan uppnå är att påvisa att sökmotorer har filter som motverkar dess uppkomst. Förklaringen baseras på vetenskap, det vill säga hur logiska tester går till och vilka resultat som kan bli dess utfall.

Länkar har sedan urminnes tider alltid varit kärnan i hur sökmotorer inbördes rankar sidor i deras listning. Till detta finns ett otal andra faktorer, dessa är inte intressanta i detta specifika test. Ankartexten, det vill säga texten som är själva länken, är en stor signal på vad målsidan bör ranka på. Länkar man till en sida med frasen ”urbota inskränkthet” börjar den givetvis ranka på detta, något annat vore konstigt om inget tydligt uttalande gjorts då hela grunden som sagt bygger på länkar. Länkbomber är som namnet antyder vanliga länkar, skillnaden är att man har en ankartext som inte är relevant för målsidan. Länkbomber är alltså länkar, så hur ska du någonsin kunna bevisa att länkbomber fungerar när det innefattar länkar. Om beviset ens ska vara giltigt måste det från början ha varit bevisat att du inte kunnat ranka en sida med en ankarlänk som är orelevant för sidan. Om ni fortfarande inte hänger med får ni nog läsa om stycket alternativt läsa mer om hur man gör vetenskapliga tester.

Testet kan däremot påvisa motsatsen, det vill säga att länkbomber inte alls fungerar på samma princip idag som det förr gjorde. Om miljöpartiet slutar ranka för sökfrasen eller hamnar långt ned, då är utfallet av testet att länkbomber inte fungerar som tidigare och att det finns filter. Det senare beviset är dock förenklat och är mer komplicerat då ranking baserar på fler faktorer än länkar, till exempel har flertalet spamlänkar tillkommit.

Officiella uttalanden

För dom som fortfarande läser och ändå tror att testet kan bevisa länkbombens existens, eller för den delen fortfarande inte tror att länkbomber fungerar kommer här länkar till officiella uttalanden från Google. Vad dessa har gemensamt är att de bekräftar att länkbomber fungerar men att det finns algoritmer för att hitta dessa. Algoritmer kan aldrig fånga upp 100% och just vid länkbomber körs dessa bara vid ett fåtal gånger per år för att upptäcka nya, när en dock upptäckts körs filtret vid varje sökning. Vetenskapliga metoder efterfrågades, ändå ropar folk att testet bevisade att länkbomber fungerar, när testet knappt körts en vecka. Sannolikheten att algoritmen för att upptäcka länkbomben ens har körts är ganska liten, till detta upptäcks inte 100% av alla länkbomber.

Jag är inte verksam inom SEO, men att göra källgranskning och vetenskaplig undersökning är jag desto bättre på efter 5 års studier på Chalmers. Folk får gärna komma med sina egna reflektioner, detta var mitt försök att få en annan bild av hela diskussionen och som baseras på officiella uttalanden och vetenskaplig fakta om hur tester fungerar. Det publiceras mycket information och det kan säkert ha kommit fler uttalanden, att det förändrar hur länkbomber fungerar eller ej tror jag dock inte. Skriv gärna i kommentarerna och länka in fler källor om ni besitter sådana.

Summa summarum, länkbomber fungerar eftersom länkar fungerar, det finns dock algortimer för att hitta en stor del av de som påverkar sökupplevelsen som mest. Sedan får folk ha sina teorier och åsikter bäst de vill 🙂

Urbota inskränkthet – ett halvtamt test

I dagarna har det varit diskussioner mellan några personer huruvida Google-bombning” fortfarande fungerar. Det mest välkända exemplet är när man kunde söka efter ”miserable failure” på Google och överst hamnade George Bush.

En bombning uppstår som namnet antyder, då en sida får flertal länkar till sig, ofta med ankartexten satt till den fras man vill manipulera målsidan för, i detta fall urbota inskränkthet.

Så vad innebär då ett test där man skapar en enda länk till en sida för ett sökfras, Urbota inskränkthet, som inte ens existerade innan? Givetvis rankar den utsatta sidan för ordet, men att det är en bra trovärdighet huruvida Google-bombning fortfarande existerar känns långt ifrån sanningen. En av alla parametrar som används för ranking är som alla vet ankartexter i länkar.

Hur ska Google kunna ranka den lägre än att just placera den sist för sökfrasen? Ska de censurera och helt klippa ankartexter? Förvånad över att så många välkända personer inom SEO nöjer sig med ett sådan litet, extremt begränsat test.

Om länken har en ankartext som är helt irrelevant för målsidan värderas den sannolikt extremt lågt av sökmotorer, något som syns eftersom även denna artikel hamnar över Miljöpartiet. Då har denna sida endast funnits ett fåtal dagar och borde vara tämligen ointressant för sökmotorer.

Urbota inskränkthet
Målsidan, MP, rankar sämst av alla sidor för urbota inskränkthet

Vill man ha ett starkare bevis om Google-bombning fungerar och verkligen är något som kan bidra till större förändringar på sökfraser som har mer än obefintlig konkurrens behöver testet således göras om. För hur intressant är det att veta att sidan man försökte få högre upp på sökordet i själva verket hamnar längst ned?

För egen del tycker jag detta test enbart bevisar att ankartexter spelar in i rankning och att irellevanta länkar inte värderas högt. Att utläsa mer ur den lilla data som finns känns tämligen omöjligt, fast förklarar något saker jag inte vet så lyssnar jag gärna.